Konsult
KKG Consulting

Samarbeten

Underkonsult till bemanningsföretag och konsultbolag.

Samarbete med byråer.

Samarbete med andra interimskonsulter.

Jag är alltid intresserade av nya samarbeten.

Konsult

Interimskonsult

Karolina Kling

VD och grundare

OK-Q8 AB

Interim redovisningsekonom, aug 2019 - juli 2020

Bolagsansvarig för två koncernbolag varav ett fastighetsbolag och det andra ett bolag som agerade som mellanhand vid försäljningar.


Avstämningar, moms, rapporteringar, månadsbokslut, koncernavstämningar, årsbokslut, skatteberäkningar, årsredovisningar och deklarationer.

Ansvar för det största svenska bolagets, samt det danska bolagets, momshantering.

Uppdaterat och effektiviserat Excel-formulär såsom momsutredningar, avstämningar, noter till årsredovisningen och skatteberäkningar.Hestia Fastighetsförvaltning AB

Gruppchef ekonomisk förvaltning, jan 2017 - maj 2018


Personalansvar för ett team på 12 personer som hade som huvuduppdrag att hantera redovisningen för ett flertal olika fastighetsbolag.


Rekryteringserfarenhet med fokus på att hitta kvalificerade redovisningsekonomer som ledde till att avdelningen växte i takt med ökad efterfrågan av kunder.


Ledningsgruppserfarenhet från ekonomiavdelningen gjorde det möjligt att få en helhetsbild vilket ledde till att jag kunde anpassa processer bättre.


Jag har utvecklat processer såsom elektroniska bokslut.


Ansvarat för några koncernbolags redovisning, avstämningar, moms, koncernavstämningar, rapporteringar, årsbokslut, årsredovisningar, kassaflödesanalyser och deklarationer.KPMG

Revisor, uppdragsledare, dec 2012 - dec 2016

Helhetsansvar för revisioner. Handlett medarbetare och ansvarat för att leveransen var av hög kvalité. Upprättat budgetar och tidplaner samt uppföljning av dessa.


Kundkontakt och rådgivning. Årsbokslut, årsredovisningar och deklarationer.Revisi revison & rådgivning AB

Revisorassistent, jan 2009 - dec 2012


Revision, årsbokslut, årsredovisningar, löpande redovisning, deklarationer, rådgivning, skatt, försäljning och marknadsföring. 
KKG Consulting AB  |  karolina.kling@kkgconsulting.se  |  070-0019644  


Copyright © Alla rättigheter förbehållna